marketingowa

1. Analiza rynku Przeprowadź dokładną analizę rynku, w tym badanie konkurencji i identyfikację grupy docelowej. Przed rozpoczęciem budowy strategii marketingowej dla sklepu internetowego niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy rynku. W ramach tej analizy należy zbadać konkurencję, poznać ich strategie marketingowe oraz zidentyfikować ich mocne i słabe strony. Ważne jest również zrozumienie potrzeb i preferencji grupy […]