O komiksach

Nazwa polska pochodzi z angielskiego comic strip. W niektórych językach nazwa historii obrazkowych wcale nie łączy się z nazwą angielską. Po raz pierwszy takiego określenia na historie z treścią zaczęto używać na początku ubiegłego wieku. Komiksy pojawiły się już jednak w średniowieczu, kiedy to tworzono krótkie historyjki z komentarzami. Komiksy tworzono na tkaninach. Taka forma rozwijała się zwłaszcza w czasach nowożytnych. Szczególny wpływ na komiks ma rozwój prasy w XIX wieku. Krótkie obrazki z linią treści drukowane były w gazetach. Po drugiej wojnie światowej tego typu publikacje pojawiły się na całym świecie. Na całym świecie komiksy zaczęły stopniowo się porownywanieocac.pl/porownanie-oc-kalkulator/ pojawiać, nie był to wcale tak szybki proces. W czasach Polski Ludowej komiksy nazywano historyjkami obrazkowymi. Za komiks uważano wtedy krótką historyjkę obrazkową, dopiero od jakiegoś czasu komiks przekształciły się w dłuższe historie. Opowiadania takie oprócz słów bohaterów w tak zwanych dymkach posiadały tekst narratora. Ważne były elementy graficzne. Rozbieżności w charakterze komiksu zależy od kraju. Awangardowe komiksy mogą w ogóle obyć się bez tekstu, cały dialog zachodzi między poszczególnymi grafikami. Poprzez zmiany, jakie komiks obecnie przechodzi, trudno nawet stwierdzić, co komiksem jest, a co nim nie jest. Komiks przeważnie to praca zespołowa – ktoś musi zająć się grafiką, ktoś ułożyć odpowiednie dialogi.

Artykuł napisany przez: